Izsniegtās izziņas derīguma pārbaude


Sistēmas pārzinis ir biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (Toma iela 4, Rīga, LV-1003). Par sistēmā pieejamo datu pareizību (integritāti) atbild tas sistēmas dalībnieks, kas nodevis datus sistēmai, savukārt pārzinis nodrošina datu savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi. Par fiziskās personas datu nelikumīgu apstrādi paredzēta atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
atjaunot koduIzziņu pārbaudes sistēma darbojas visām izziņām, kas izsniegtas sākot no 04.02.2011.
Par vēstures izziņām, kas izsniegtas pēc 05.02.2011 bez autentiskuma koda lūgums ziņot Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojam.