Izsniegtās izziņas derīguma pārbaude


Sistēmas pārzinis ir biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019). Par sistēmā pieejamo datu pareizību (integritāti) atbild tas sistēmas dalībnieks, kas nodevis datus sistēmai, savukārt pārzinis nodrošina datu savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi. Par fiziskās personas datu nelikumīgu apstrādi paredzēta atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
atjaunot koduIzzinu parbaudes sistema darbojas visam izzinam, kas izsniegtas sakot no 04.02.2011.
Par vestures izzinam, kas izsniegtas pec 05.02.2011 bez autentiskuma koda lugums zinot Latvijas Transportlidzeklu Apdrosinataju birojam.