Atruna

Izziņas par personas apdrošināšanas vēsturi pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

1)    Izziņā tiek atspoguļoti transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem – apdrošināšanas līgumi un apdrošināšanas gadījumi

2)    Izziņa tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē Izziņā norādītajai personai.

3)    Izziņas sagatavošanas cenas un termiņi:

 

Standarta izziņas

sagatavošana 15 darba dienu laikā*

sagatavošana 3 darba dienu laikā*

Piegādes adrese

LATVIJAS teritorijā vai arī ja izziņu vēlaties saņemt personīgi LTAB birojā

EUR 4.98

EUR 9.96

ārpus LATVIJAS teritorijas

EUR 5.69

EUR 11.38

* šajā termiņā netiek ierēķināts pasta sūtījuma piegādes laiks

4)    Izziņas sagatavošana tiek uzsākta pēc rēķina apmaksas saņemšanas LTAB kontā Rēķina apmaksa veicama tikai rēķinā norādītājā valūtā, veicot rēķina apmaksu obligāti norādiet rēķina numuru!

5)    Par atkārtotu Izziņas sagatavošanu un piegādi norēķins veicams atkārtoti

Lai Jūs spētu saņemt un apskatīt rēķinu un izziņu, Jūsu datorā ir jābūt instalētai Adobe Acrobat Reader programmatūrai, to iespējams lejupielādēt šeit

Jūsu personas kods tiks izmantots Jūsu un Jūsu darbību identificēšanai sistēmā. Pārzinis var pārraidīt Jūsu personas kodu pārējiem sistēmas dalībniekiem, ja tas būs nepieciešams Jūsu personas datu apstrādei sistēmā.