Atruna

Izziņas par personas apdrošināšanas vēsturi pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

1)    Izziņā tiek atspoguļoti transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem – apdrošināšanas līgumi un apdrošināšanas gadījumi

2)    Ja izvēlēsieties saņemt izziņu tikai elektroniskā veidā, tā tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Ja izvēlēsieties izziņu saņemt arī pa pastu, tad izziņa tiks nosūtīta gan uz norādīto e-pasta adresi, gan ierakstītā vēstulē pieteikumā norādītajai personai.

Lai Jūs spētu saņemt un apskatīt izziņu un rēķinu, Jūsu datorā ir jābūt instalētai Adobe Acrobat Reader vai līdzvērtīgai programmatūrai, to iespējams lejupielādēt šeit

3)    Ir pieejami sekojoši maksājuma veidi: Pārskaitījums vai izmantojot Internetbanku

4)    Izziņa tiks izveidota un nosūtīta latviešu un angļu valodās

5)    Izziņas sagatavošanas cenas un termiņi:

Ja izziņa tiks sūtīta tikai elektroniskā veidā Ja izziņa tiks sūtīta gan elektroniskā veidā, gan ierakstītā vēstulē
EUR 6.80 EUR 12.60
Izziņa elektroniskā formātā tiks izsūtīta uzreiz pēc ienākošā maksājuma LTAB kontā apstrādes, izziņa ierakstītā vēstulē tiks izsūtīta
3 darba dienu* laikā (kļūdu gadījumos sagatavošana var aizņemt 5 dienas)
* šajā termiņā netiek ierēķināts pasta sūtījuma piegādes laiks

6)    Rēķina apmaksa veicama tikai rēķinā norādītājā valūtā, veicot rēķina apmaksu obligāti norādiet rēķina numuru!

7)    Par atkārtotu Izziņas sagatavošanu un piegādi norēķins veicams atkārtoti

8)    Izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izveidošanas dienas.

Jūsu personas kods tiks izmantots Jūsu un Jūsu darbību identificēšanai sistēmā. Pārzinis var pārraidīt Jūsu personas kodu pārējiem sistēmas dalībniekiem, ja tas būs nepieciešams Jūsu personas datu apstrādei sistēmā.