Atruna

Izziņas par personas apdrošināšanas vēsturi pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

1)    Izziņā tiek atspoguļoti transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem – apdrošināšanas līgumi un apdrošināšanas gadījumi.

2)    Izziņa tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē Izziņā norādītajai personai.

3)    Izziņas sagatavošanas un piegādes izmaksas:

 

Standarta izziņas (līdz 5 lapām )

Izziņas ar palielinātu lapu skaitu (vēsturē vairāk kā 150 polises)

sagatavošana 15 darba dienu laikā**

sagatavošana 3 darba dienu laikā**

sagatavošana 15 darba dienu laikā**

sagatavošana 3 darba dienu laikā**

Piegādes adrese

LATVIJAS teritorijā vai arī ja izziņu vēlaties saņemt personīgi LTAB birojā

EUR 4.98

EUR 9.96

EUR 5.35*

EUR 10.70*

ārpus LATVIJAS teritorijas

EUR 5.69

EUR 11.38

EUR 5.98*

EUR 11.95*

* papildus maksājums EUR 0.36 par katru lapu, papildus maksājums tiks piestādīts atsevišķā rēķinā

** šajā termiņā netiek ierēķināts pasta sūtījuma piegādes laiks

4)    Izziņas sagatavošana tiek uzsākta pēc rēķina apmaksas saņemšanas LTAB kontā.

! Rēķina apmaksa veicama tikai rēķinā norādītājā valūtā, veicot rēķina apmaksu obligāti norādiet rēķina numuru !

5)    Par atkārtotu Izziņas sagatavošanu un piegādi norēķins veicams atkārtoti.

Lai Jūs spētu saņemt un apskatīt rēķinu, Jūsu datorā ir jābūt instalētai Adobe Acrobat Reader programmatūrai, to iespējams lejupielādēt šeit


Jūsu personas kods tiks izmantots Jūsu un Jūsu darbību identificēšanai sistēmā. Pārzinis var pārraidīt Jūsu personas kodu pārējiem sistēmas dalībniekiem, ja tas būs nepieciešams Jūsu personas datu apstrādei sistēmā.